Kehitämme

KALATALOUTTA

EDISTÄMME KALAVAROJEN KESTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ

Siikajoen, Olkijoen ja Pattijoen valuma-alueilla sekä Siikajoen ja Raahen edustan merialueilla.

Siikajoen kalatalousalue – kalavarojen kestävän käytön edistäjä

Siikajoen kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta

Siikajoen kalatalousalue hoitaa tehtäviään Siikajoen, Olkijoen ja Pattijoen valuma-alueilla sekä Siikajoen ja Raahen edustan merialueilla. Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 26.588 hehtaaria. Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. 

Vesipinta-ala 26.588 hehtaaria

Alkuperäisiä kalalajeja 7 kpl

Vuodessa kalasaalis 31 tonnia.

Kalatalousalueen tarkoitus ja tehtävät

1. Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu.

2. Laadinta, toimeenpano, seuranta

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta.

3. Tiedotus

Kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus.

4. Valvonta

Kalastuksenvalvonnan järjestäminen.

5. Kerääminen

Kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen.

6. Edistäminen

Kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin.

7. Tehtävien hoito

Vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät.

8. Varojen jako

Viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille.

9. Tulosohjaus

Muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.